สมัครแผนการเรียน (เลือกได้ 3 แผนเท่านั้น ใส่ลำดับ 1,2,3)

เลือกอันดับ   

แผนการเรียนคหกรรม

เลือกอันดับ   

แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส

เลือกอันดับ   

แผนการเรียนอังกฤษ-จีน

เลือกอันดับ   

แผนการเรียนอังกฤษ-เกาหลี

เลือกอันดับ   

แผนการเรียนอังกฤษ-เยอรมัน

เลือกอันดับ   

แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ(AEP)

เลือกอันดับ   

แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ

เลือกอันดับ   

แผนการเรียนอังกฤษ-คอมพิวเตอร์

เลือกอันดับ   

แผนการเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น

เลือกอันดับ   

แผนการเรียนวิทย์-คณิต

เลือกอันดับ   

แผนการเรียนวิทย์-คณิต(INTENSIVE)


ข้อมูลผู้สมัคร

เลขบัตรประชาชน

ชื่อผู้สมัคร

นามสกุล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

คะแนน O-NET

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ


ข้อมูลผู้ปกครอง

เลขบัตรประชาชนบิดา

ชื่อ-นามสกุลบิดา

เบอร์โทรศัพท์


เลขบัตรประชาชนมารดา

ชื่อ-นามสกุลมารดา

เบอร์โทรศัพท์

เลขบัตรประชาชนผู้ปกครอง

ชื่อผู้ปกครอง

ความเกี่ยวข้องเป็น

เบอร์โทรศัพท์


ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์